Hver tredje tandplejer har ondt

Hver tredje tandplejer har ondt i skulder og ryg

edero armstøtte til tandlæger

 

Hver tredje ansatte inden for tandplejen har søgt læge, fysioterapeut eller kiropraktor på grund af smerter i bevægeapparatet på grund af ensidigt belastende arbejde. Derfor har Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed udgivet vejledningen ‘Ergonomi i tandplejen’, der beskriver konkrete løsningsforslag, der kan optimere de ergonomiske forhold på arbejdspladsen.

I vejledningen beskrives typiske ergonomiske belastninger i arbejdet på klinikken således:

Statisk muskelarbejde

Når en muskel arbejder statisk, er den i en konstant spændingstilstand. Det betyder, at den ikke får tilført den ilt og de næringsstoffer med blodet, som den har brug for. Ligesom affaldsstoffer ikke kan blive transporteret væk fra musklen.

Selv ved kortere tids statisk muskelarbejde kan der opstå træthed, ømhed, smerter, hævelse og stivhed i muskler, sener og led. Symptomerne forsvinder dog, når belastningen ophører.

Ved længere tids statisk arbejde kan der opstå deciderede skader på muskler, sener og led. Det kan være skader som tennisalbue, seneskedehindebetændelse, muskelømhed mv. Selvom smerterne forsvinder, når belastningen ophører, er der øget risiko for, at de vender tilbage ved fornyet belastning.

Grunde til at der forekommer statiske belastninger er:

  • at skulderbæltet skal fikseres, når man udfører præcisionsarbejde. Evt. med løftede arme
  • at en foroverbøjning af nakken er nødvendig for at få en passende synsafstand til arbejdsfeltet
  • at en fiksering af hovedet er nødvendig for at kunne udføre et synskrævende arbejde.

Ved dynamisk muskelarbejde derimod foregår der en vekselvirkning mellem spænding og afspænding af musklen. Det betyder, at musklen får tilført både ilt og næringsstoffer til arbejdet, og at affaldsstofferne bliver ført væk. Dynamisk arbejde forekommer, når man i løbet af arbejdstiden skifter mellem forskellige arbejdsfunktioner, eller når man inden for samme arbejdsfunktion veksler mellem forskellige arbejdsstillinger.

Belastning af ryg, nakke, skuldre, arme og hænder

Belastning af ryg, nakke, skuldre, arme og hænder forekommer også ofte i forbindelse med arbejdet i tandplejen:

  • Ryggen belastes ved arbejdsstillinger, hvor den fx foroverbøjes, vrides og/eller sidebøjes. Man øger belastningen, hvis man holder arbejdsstillingerne i længere tid af gangen eller gentager bevægelsen ofte. Man øger den ligeledes, hvis man samtidig løfter en byrde eller løfter armene ud fra kroppen.
  • Nakke og skuldre belastes meget i arbejdsstillinger, hvor man løfter armene frem og/eller op og holder hovedet i en fastlåst position. Eller hvis arbejdet stiller høje krav til syn og præcision.
  • Arme og hænder belastes væsentligt af hyppigt gentagne bevægelser, hvor man samtidig bruger forholdsvis stor kraft i forhold til størrelsen af de involverede muskler, og hvor man arbejder med hånd- og albueled i en yderstilling. Det ses fx ved tandudtrækning og manuel depuration.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *