Salgs og leveringsbetingelser (ERHVERV)

Bestilling

Som erhvervskunde kan der ikke betales on-line. Til gengæld gælder indgåede aftaler m.h.t. kredit og leveringsbetingelser.
Ved afgivelse af bestilling på E-Shoppen, er det vigtigt at oplyse navn og e-mail adresse på bestilleren således, at vi ved tvivlspørgsmål kan rette henvendelse.

Priser

Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for prisændringer.

Levering

Faktiske transportomkostninger vil ikke fremgå af web-ordrebekræftelse, men først af den tilsendte faktura.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato.

Betaling via netbank og bankoverførsel skal ske til vores konto i Nordea: Reg. nr. 2276. Konto nr. 6875 683 754

Beskadigede varer

I tilfælde af manko eller beskadigelse af forsendelsen, skal køber straks meddele dette til transportøren og til firmaet Careware Kompagniet. På fragtbrevet anføres sammen med kvittering for modtagelsen: ”varen er modtaget med forbehold”.

Reklamation

Reklamationer over fejlleverede eller beskadigede varer skal ske umiddelbart efter modtagelsen. Ved skader på emballagen eller manglende kolli skal modtager straks lade transportøren notere dette på forsendelsespapirerne.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening eller montering, ringe vedligeholdelse, vold eller indgreb foretaget af andre end fabrikanten.
Reklamationsretten omfatter fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale brug. Reklamationer skal ske inden for rimelig tid, efter du har opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af varen.
Af hensyn til en hurtigere sagsbehandling beder vi dig vedlægge en beskrivelse af fejlen eller manglen. Ved reklamation over Bestic, beder vi dig bruge vores returformular, som du kan hente her.
Kontakt Careware Kompagniet for yderligere oplysninger om returneringsadresse samt emballage.

Service

Vi reparerer og servicerer gerne Bestic og Armon armstøtter. Kontakt os for et tilbud om en serviceaftale.

Udvalgsvarer

Der kan ikke bestilles varer til udvalg og afprøvning via E-Shoppen.

Returnering

Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale. Kreditering finder kun sted for ubrugte og ubeskadigede varer, der tilbageleveres i original emballage. Returforsendelser sker for afsenders regning. For eventuelt fejlagtigt leverede varer afholdes fragtomkostningerne af os.

Betaling

Såfremt der ønskes opsplitning på flere fakturaer af samme ordre, gør vi opmærksom på at det er ordregiveren som hæfter for det samlede beløb i tilfælde af tvist. Ved elektronisk fakturering, er det ordregiverens ansvar at oplyse EAN nummer.

Forbehold for ændringer

Careware Kompagniet forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om eventuelle ændringer.

Kontaktoplysninger
Careware Kompagniet
Danstrupvej 27 L

3480 Fredensborg

CVR 38736132

Tlf: +45 72444248
Mail: os@carewarekompagniet.dk