Armstøtter til senhjerneskadede giver bedre genoptræning

Armstøtter til senhjerneskadede giver bedre genoptræning

På Center for Erhvervet Hjerneskade i København giver tyngdekraft-ophævende armstøtter patienterne fysisk fremgang, men også større selvhjulpenhed og derigennem bedre humør og mod på fremtiden.

FOTO: Bente Tolstrup

Tyngdekraft-ophævende armstøtter, Edero og Dowing, hjælper borgere til bedre rehabilitering, viser erfaringer fra Center for Erhvervet Hjerneskade og Center for Multiple Funktionsnedsættelser i Københavns Kommune.

Armstøtterne er egentlig skabt til at kompensere for funktionsnedsættelser eller til at hjælpe borgere med progredierende lidelser, men en kreativ terapeut kunne se langt flere muligheder i den simple teknologi.

»Jeg så armstøtten på en rehabiliteringsmesse, og tænkte, at den ville være en god spiseteknologi, fordi den giver mere frihed til borgerne, så de selv kan løfte og holde skeen. Men da jeg tog ud og prøvede den hos firmaet tænkte jeg, at den måtte kunne meget mere. Jeg så den for eksempel som en god mulighed for vores borgere med nedsat armfunktion, der skal genoptrænes, men er for svage til at arbejde mod tyngden. Vi ved, der er god evidens for vægtaflastet træning, og jeg tænkte, at vi kunne bruge armstøtten til dét,« fortæller Rasmus Sylvest Mortensen, ledende terapeut på Center for Erhvervet Hjerneskade i Københavns Kommune.

Bedre humør og mod på fremtiden

Efterfølgende indgik han et samarbejde med Center for Multiple Funktionsnedsættelser, og så blev der købt stort ind af Carewarekompagniets armstøtter. Nogle er mekaniske, og skal indstilles manuelt, mens andre er elektriske, og kan kompensere yderligere ved nedsat funktion over albue og skulder.

»På Center for Multiple Funktionsnedsættelser har armstøtterne fået stor succes, og det har ret overraskende også vist sig, at armstøtterne har en adfærdsregulerende effekt på borgerne,« fortæller Rasmus Sylvest Mortensen og fortsætter:

»Nogle af de udadreagerende borgere har fået en meget roligere adfærd omkring måltiderne, efter at de har fået armstøtterne. Det handler formentlig om, at de undgår den irritation der opstår, når de er afhængig af hjælp fra en medarbejder. Det er første gang, de har fundet en teknologi, der passer til de her borgere og som giver dem mere selvstændighed.«

Bedre genoptræning

På Center for Erhvervet Hjerneskade er målet i første omgang at bruge den til at skabe bedre genoptræning af meget svage borgere; det vil sige mere intensitet, flere repetitioner og større bevægelighed. Armstøtten er især god til at fremme motorisk læring, der handler om at træne gennem genkendelige aktiviteter fra hverdagen for at udnytte hjernens neuroplasticitet, altså evnen til at genindlære funktioner, der er gået tabt på grund af hjerneskaden.

»Førhen kunne vi kun i et begrænset omfang arbejde med at lære at løfte en kop, hvis ikke borgeren selv kunne løfte armen – og i mange tilfælde kunne borgeren kun lave få gentagelser, før vedkommende blev for træt. Med armstøtten kan vi lave mange flere gentagelser, så bevægelsen kan blive lagret i hjernen igen, og vi kan også se, at vi kan give borgeren et mere naturligt bevægemønster,« siger Rasmus Sylvest Mortensen.

En god investering

Armstøtterne koster fra 15.000 kr., og i Rasmus Sylvest Mortensens optik er det en god investering. Armstøtterne giver bedre rehabilitering og frigør personaleressourcer.

»Jeg synes, det er en teknologi med et meget bredt potentiale, hvis bare man har fantasi og tør at bruge den til andet end det, den oprindeligt er tænkt til. Vi har for eksempel en ung pige hos os, der nu har fået det så godt, at hun gerne vil tilbage og fortsætte sin uddannelse. Men hun syntes ikke, hun kan skrive pænt nok endnu, så vi vil afprøve, om armstøtten kan hjælpe hende med at få håndskriften tilbage. Det er et vigtigt mål for hende, og armstøtten er et rigtig godt bud på at hjælpe hende,« siger Rasmus Sylvest Mortensen.

– af Line Emilie Fedders; redigeret af Bente Tolstrup

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *