Ofte madede vi to elever samtidig

Spiserobot Bestic på GeelsgårdskolenI en klasse med seks specialskoleelever var der før indførelsen af spiseteknologi brug for fem medarbejdere til at hjælpe med spisning. Ofte var de nødt til at spise med to elever samtidig eller at tilkalde ekstra hjælp fra lærerne.

Projektets formål var at gøre en gruppe elever med nedsat hånd og armfunktion helt eller delvist selvstændige i spisesituationer ved hjælp af spiseteknologier. Projektet er gennemført på Geelsgårdskolen, som er en specialskole for børn med
svære funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter .

Matchet med den rigtige teknologi

I projektet har deltaget seks elever, som tidligere har kunnet spise selvstændigt, men som ikke længere kan på grund af progredierende lidelser, eller fordi et traume har medført Ataksi, dystoni eller nedsat muskelkraft. Eleverne går alle på den del af skolen, der har undervisning for elever med funktionsnedsættelser kombineret med generelle indlæringsvanskeligheder samt elever med muskelsvind, rygmarvsbrok og LouisBar syndrom.
I forbindelse med projektet blev det undersøgt, hvilke spiseteknologier der var tilgængelige på markedet. Med udgangspunkt i elevernes behov og funktionsniveau faldt valget på spiseteknologierne: manuel Neater Eater og Bestic med joystick.

Ro under måltidet og tilfredse elever

Spisesituationen i klassen har ændret karakter med indførelsen af spiseteknologien. To elever får nu gjort deres tallerken klar med mad på, hvorefter de spiser selvstændigt. Personalet har så mulighed for at sidde 11 med de elever, som har brug for meget hjælp til spisning. Og der er ikke længere
brug for at tilkalde ekstra hjælp fra lærerne. Spisesituationen kan nu klares med tre medarbejdere frem for fem.

Eleven Peter, som før tabte sin mad og gav op i frustration, spiser nu alt sin mad og spilder stort set ingenting. Eleven Anna nyder igen at kunne spise selvstændigt og selv at kunne bestemme, hvad hun skal spise og hvor meget. Hun beder kun om hjælp, hvis hun er særlig træt.

For nogle elever har det været lige til at tage teknologien i brug. Andre har haft brug for en træningsperiode. Det samme har været tilfældet for personalet. Personalet oplever, at det både påvirker arbejdsmiljøet positivt, at spisesituationen nu er rolig og ved, at det giver en faglig
tilfredshed at se selvstændige og tilfredse elever.

Download  VTV spiseteknologi 2016.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *