Spiseteknologier

Genskab glæden ved at spise

Når vi er nødt til at modtage hjælp til at spise, bliver hjælperen vores hænder. Det kræver at vi skal give den personlige hjælper mange mundtlige instruktioner, hvis vi vil have hjælp til at spise i overensstemmelse med vores egne ønsker

Mange oplever at glæden ved at spise bliver mindre, når de får hjælp af andre. Al opmærksomhed kommer til at handler om hvordan man spiser og ikke hvad man spiser.

Når man derimod har mulighed for at spise selv i sit helt eget tempo med enten en armstøtte eller Bestic, kan man have en helt almindelig samtale med hjælperen eller ægtefællen og man bliver selv herre over sine måltider.

armstoetter-til-spiseteknologi
bestic-spiseteknologi

Skal borgeren have armstøtter eller Bestic?

Armstøtter og Bestic bruges i dag af både børn, voksne og ældre med meget forskellige diagnoser. Derfor undgå vi så vidt muligt at hægte diagnoser på vores produkter. Ved afprøvninger har vi lært at man skal forvente det utænkelige, når det handler om at gøre folk selvhjulpne i forbindelse med spisning.

Som udgangspunkt starter vi med at afprøve den mekaniske armstøtte Edero, hvis borgeren har en lille smule funktion i armen.  Derefter kan vi vurdere om vi skal fortsætte afprøvningen med armstøtterne eller gå direkte til Bestic.

Ryster borgeren meget kraftigt på hænderne eller har han fx en nedsunken skulder, kan han ikke bruge en armstøtte og skal have en Bestic.

Nogle foretrækker Bestic frem for armstøtter

Nogle borgere udtrættes så hurtigt, selv med en armstøtte, at de foretrækker at spise måltiderne med Bestic. Derved får de kræfter til andre almindelige aktiviteter i løbet af dagen.

Screening af brugerne til spiseteknologi

Seniorkonsulent Lone Gaedt fra Teknologisk Institut har opstillet følgende punkter, der kan hjælpe til at screene borgere forud for en afprøvning af spiseteknologier:

  • Personer der ikke kan spise selv og derfor mades
  • Kronisk syge, der er lige ved ikke at kunne klare at spise selv
  • Personer på vej mod eller i terminalfasen
  • Personer med forskellige armhandicap: korte arme, lamme, kraftløse og svare arme, smerter i arm/skulder, amputerede, rystende/sitrende ukoordinerede/spastiske/stive arme
  • Personer der ikke kan eller er kede af ikke at kunne spise pænt, eller som spiser med stort besvær/akavet.
  • Personer som i øvrigt får hjælp til barbering, tandbørstning, personlig hygiejne o.a., der kræver arm-førlighed
  • Personer der er motiverede eller kan blive det
  • Personer der kan lære nye vaner

Diagnoser er ikke et kriterium i sig selv, men kan bruges som indledende inspiration fx Hemi. ALS Neuropati, Parkinson, Sclerose, Muskelsvind, Slid- og leddegigt, let og middelsvær demens, KOL…