MQi – screeningapp til måltidssituationen

xxxx

HMI: N/A

Mealtime Quality index, MQi, er en screeningsapp til pleje- og omsorgssektoren til kvalitetsmåling af hele måltidssituationen for borgere og personale. På baggrund af de anonyme svar udleveres en skriftlig tilbagemelding til afdelingen med status og forslag til forbedringer.

En måling kan omhandle et ubegrænset antal respondenter, dog minimum 10 personer. Det er muligt at bestille del-rapporter inden for samme organisation.

 

Mealtime Quality Index

– En app til kvalitetssikring af måltidssituationen

Måltidet spiller en vigtig rolle i pleje- og omsorgssektoren. Det er et velkendt faktum, at hele spisesituationen er afgørende for de ældres appetit og lyst til at spise. En dårlig ernæring og et uplanlagt vægttab er for den enkelte borger forbundet med nedsat livskvalitet pga. dårligt helbred, manglende fysisk aktivitet og nedsat socialt engagement. Ofte medfører det større udgifter til medicin, pleje og sygehusophold og et øget behov for hjælp af personalet til almindelige dagligdags færdigheder.

Forskning viser, at der er mange flere forhold, der spiller ind på manglende appetit. Det kan skyldes en forkert siddestilling, dårlig mundhygiejne, et behov for ro under måltidet eller måske mere tid til at spise?

 

Carewarekompagniet tilbyder en app til pleje- og omsorgssektoren, så I selv kan lave en 360 grader vurdering af hele måltidssituationen inden for områderne:

 • Egnomi og siddestilling
 • Mundhygiejne og synkeprocess
 • Ernæring
 • Selvstændighed
 • Sociale aspekter
 • Sansning af måltidet
 • Ansvar og planlægning.

Spørgsmålene  i MQi er baseret på forskning, erfaringer samt danske og internationale retningslinjer for kvalitetsindikatorer for måltidet.

Målingen består af i alt 76 grupperede spørgsmål fordelt på 7 kategorier, der retter sig mod personale og borgere. Det elektroniske spørgeskema MQi downloades via App Store til een Ipad.

Spørgsmålene besvares på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er ‘Rigtig dårligt’ og 6 er ‘Virkelig godt’. Alle respondenter optræder anonymt.

Der er ikke noget max på, hvor mange borgere og medarbejdere, der kan deltage i undersøgelsen, men der skal være min. 10 deltagere fra hver gruppe.

Resultatet af undersøgelsen får I retur i en rapport, der viser forskelle og ligheder mellem svarene fra borgere og personale. I modtager samtidig anbefalinger til, hvordan I kan forbedre de forskellige områder fremover.

Mealtime Quality Index

 • Tydeliggører institutionens processer omkring hele måltidssituationen
 • Belyser hvilke områder inden for måltidssituationen, som I bør forbedre og hvilke områder, der allerede fungerer rigtig godt.
 • Sammenligner forskelle og ligheder i personalets og borgernes opfattelse af kvalitet.
 • Sammenligner resultater mellem afdelinger hvis I ønsker delrapporter
 • Visualiserer før- og eftermålinger
 • Sammenligner data med lignende organisationer, så I kan dele hinandens gode erfaringer
Download File Not available

Har du spørgsmål til dette produkt?

Skriv til os og vi kontakter dig hurtigst muligt. Husk at notere i emnefeltet hvilket produkt henvendelsen drejer sig om.

Navn (skal udfyldes)

E-mail (skal udfyldes)

Telefonnummer

Emne

Din besked

Denne side beskyttes af reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og
Terms of Service gælder.